Foto by Anjo Blom
 


Bekappen - Beslaan - Behandeling

Bekappen
De basis van een goede hoefverzorging en een goed hoefbeslag ligt in het correct bekappen van het paard. De hoeven dragen het gehele gewicht van een paard. Door verkeerde belasting of extreme standverandering kunnen er blessures ontstaan. Op tijd bekappen is daarom een "must".

Beslaan
De hoefsmederij levert zowel koud als warm beslag maar onze voorkeur gaat uit naar warm beslag. Daarnaast zijn wij ook kundig in specialistisch beslag.
Onder normaal beslag verstaan wij een beslag wat niet specifiek een probleem in het bewegen op moet lossen. Beslag wat uitsluitend bestemd is om slijtage/beschadiging van de hoeven te voorkomen en kalkoenen in te kunnen draaien voor het rijden op gras.Voor het beslaan wordt er gekeken naar de omstandigheden waarin een paard loopt en leeft en naar het gebruik van het paard. Het beslag kan daarop aangepast worden (denk aan bijvoorbeeld de ondergrond waarop met het paard gereden wordt of de tak van sport waar het paard in uitgebracht wordt). Sommige paarden behoeven een specifieke wijze van bekappen en/of beslaan zoals bijvoorbeeld gangenpaarden, waaronder IJslanders. Natuurlijk is dit voor onze hoefsmederij geen probleem.
Speciaal Beslag
Veel paarden hebben een (langdurig) probleem en kunnen geholpen zijn met een speciaal beslag eventueel in combinatie met hulpproducten als de producten van vettec (o.a. equi-pak). Maar het uiteindelijk streven is toch een "normale" hoef en/of stand van het been/de voet te krijgen.
Het doel van speciaal beslag is van een beschadigde hoef (zowel aan de binnen- als buitenkant) en/of een geblesseerd bewegingsmechanisme, door middel van speciaal beslag de hoef/de stand weer correct te krijgen. Na verloop van tijd kan het speciaal beslag dan weer worden teruggebracht naar een normaal beslag.Sommige paarden hebben een afwijking waardoor het enkel mogelijk is om met speciaal beslag fatsoenlijk te lopen. Zij zijn daar dan mee geholpen maar het streven is de afwijking terug te brengen naar een zo normaal mogelijke hoef. Let wel, een goed resultaat vergt tijd en kan vaak niet met een paar keer bekappen en/of beslaan verkregen worden. Als niet noodzakelijk zal er niet gewerkt worden met speciaal beslag en/of hulpmiddelen. Voor meer uitleg over speciaal/orthopedisch beslag zie onze pagina orthopedisch beslag.
Behandeling
Niet altijd kan een hoef- of bewegingsprobleem opgelost worden door een speciaal beslag. Het betreft dan bijvoorbeeld een ziekte van of in de hoef, zoals hoefrot of straalkanker. Dit vergt een specifieke behandeling. Ook hiervoor kunt u bij onze hoefsmid terecht.